Ζητείται άτομο για την θέση Sales Engineer

Ζητείται άτομο για την θέση Sales Engineer

Ζητείται άτομο για την θέση Sales Engineer

Η εταιρίες Greenway Industries Ltd με ειδίκευση την Πράσινη Ανάπτυξη όπως Πράσινες Οροφές, Πράσινους Τοίχους καθώς και εξιδεικεύμενα συστήματα Οροφών όπως Υγρομονώσεις, Θερμομονώσεις κτλ και η IQ FACADE Ltd με ειδίκευση τη Μελέτη, Προμήθεια και Τοποθέτηση Αρχιτεκτονικών Υλικών ζητούν για άμεση πρόσληψη Sales Engineer.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής.
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων όπως Microsoft office και AUTOCAD.
  • Δυναμικό και δραστήριο άτομο με οργανωτικές ικανότητες, ευχάριστη προσωπικότητα και άνεση στην επικοινωνία.
  • Ευχέρεια λόγου και ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, πρωτοβουλία και αφοσίωση.
  • Πτυχίο ή/και επαγγελματική πείρα σε συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Καθήκοντα:
  • Προώθηση συστημάτων των εταιριών
  • Ενημέρωση / Παρουσιάσεις σε Αρχιτέκτονες, Εργοληπτικές Εταιρίες, Developers
  • Ετοιμασία Προσφορών

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι τις 15/01/2018 στο email: info@greenwayindustries.com.cy

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22446731